Úspěch teamfixxu

 

teamfixx® fse stritkně drží časového plánu a sleduje jasnou strukturu ve třech pracovních blocích:

 

A) Vytvoření základu pro práci

B) Vystižení situace

C) Hledání a výběr řešení

 

Úzký časový rámec vyžaduje vysokou míru soustředění na práci. Namísto diskuzí o tom, co je správné a co ne, sledujeme společně úhly pohledu zúčastněných a akceptujeme jejich individuální realitu.

 

Společný pohled na aktuální situaci, bez sporů o to, co je správné a co ne, tvoří základ rozvoje kolektivní kompetence. S její pomocí lze identifikovat účinná opatření, která jsou vhodná pro každodenní pracovní činnost.

 

V tom spočívá jedno z tajemství úspěchu teamfixxu.

 

O vzniku metody teamfixx®

 

Konflikty v pracovních kolektivech řešíme už téměř 20 let. V roce 2004 jsme vyvinuli formu moderace konfliktů, kterou téměř beze změn využíváme dodnes.

 

Ve velké většině případů byly pracovní kolektivy s výsledkem velice spokojeny. Přesto jsme občas zaznamenali i případy, ve kterých jsme k tomuto výsledku nedospěli. Díky pravidelné reflexi naší práce jsme nakonec identifikovali ukazatele, s jejichž pomocí jsme mohli vypracovat osvědčené prognózy o pravděpodobnosti úspěšnosti našich intervencí.

 

Další faktor, který nám zpočátku dělal velké problémy, byl narůstající nedostatek lidských zdrojů. Naším zákazníkům zbývalo čím dál méně času na řešení složitých situací. Proto nebylo možné využít jinak velmi účinných metod intenzivní analýzy na formální a sociální úrovni.

 

Co tedy dělat?

 

WPokračovali jsme v práci s kolektivy ve složitých situacích, avšak častěji pod časovým tlakem. To nás donutilo omezit a přísně zredukovat metodickou rozmanitost. Zpočátku jsme si byli jisti, že tím utrpí kvalita naší práce, ale ukázalo se, že je tomu právě naopak.

 

Zjišťujeme, že díky důslednému soustředění pozornosti na zásadní témata dosahujeme dobrých a pro pracovní kolektivy uspokojivých výsledků.

 

Tímto způsobem jsme nejprve objevili dva ze tří faktorů, na kterých stojí úspěch metody teamfixx: důsledné sledování indikátorů úspěchu a silný časový tlak.

 

Metodu teamfixx® jsme dále upravovali, až jsme dosáhli toho, co odporovalo našemu základnímu přesvědčení: v rukou jsme náhle drželi recept na úspěšné řešení témat pracovních kolektivů. To se přihodilo právě nám, kteří jsme jednání podle osvědčených receptů zásadně odmítali jako nereflektované a plné předvídatelných škodlivých vlivů! Avšak spolehlivá reprodukovatelnost pozitivních výsledků pomocí našeho receptu nás přesvědčila o opaku.

 

V dalším průběhu jsme zjistili, že tento postup je vhodný k projednávání jakýchkoliv témat v týmu. Metodu, kterou jsme původně vyvinuli jako způsob moderace v konfliktu, lze velmi účinně uplatnit i preventivně, a to jak k předcházení složitým situacím, tak k identifikaci podstatného.

 

S velkým potěšením sledujeme tento vývoj základní podstaty našich mnohaletých zkušeností. Naše práce je navíc korunována přesvědčivou argumentací vědeckých poznatků z nejnovějších výzkumů v oblasti mediace a kompetencí.

 

V německém nakladatesltví Metzner Verlag zanedlouho vyjde o metodě teamfixx® kniha, v originále nazvaná Wo liegt das Problem?.