Optimalizace výkonu kolektivu

 

Narůstající časový stres je stále
častější součástí pracovní reality.

 

Vzniknou-li na pracovišti složité situace, nezbývá dost času ani na jejich řešení.

 

Proto je otázkou, je-li vůbec možné
změnit případnou nepříznivou situaci
během každodenní práce s minimálním časovým nasazením.

Odpověď zní:

S teamfixxem to možné je!

 

Downloadteamfixx jako .pdf-Download

Co je teamfixx®?

 

Teamfixx® je moderační metoda, s jejíž pomocí lze ve složitých nebo zátěžových situacích získat jasnou představu o dalších krocích, a to během velmi krátké doby.

 

Teamfixx je výsledkem spojení

  • několika desetiletí praxe s odborným doprovodem týmových procesů
  • a vědeckých poznatků z oblasti výzkumu mediativní a kolektivní kompetence

 

teamfixx® je vhodný pro pracovní kolektivy, které chtějí zvýšit účinnost svého jednání s primárním zaměřením na výsledky.

 

Typické příklady využití:

 

  • pracovní kolektiv je nově sestaven a má v co nejkratší době podat přesvědčivý výkon
  • práci v kolektivu znesnadňují konkflikty
  • týmová spolupráce není dobrá
  • spolupráce je dobrá, avšak tým stojí před novou výzvou

Cena teamfixxu

 

Cenu určíme dohodou dle pracovního nasazení. Rádi Vám zašleme individuální nabídku.

Kontakt:

 

Marcela Müllerová

 

+49 (178) 333 0248

emailcz@teamfixx.com

 

Bude mi potěšením přispět ke zlepšení pracovních výsledků Vašeho kolektivu.

Náš postup

 

Začínáme telefonátem. Poté od nás obdržíte písemnou nabídku, která obsahuje tři body:

 

1. Stanovení cíle zakázky (1,5 hod.)

IV rozhovoru se zadavatelem se zaměříme na vysvětlení a zajištění rámcových podmínek pro teamfixx.

 

2. Vlastní provedení (3 hodiny)

Moderátor vede pracovní kolektiv pevně strukturovaným procesem teamfixxu. Jeho výstupem jsou konkrétní opatření, na kterých se účastníci dohodli a která posílí jejich práceschopnost.

 

3. Prověrka úspěchu (1,5 hod.)

Po uplynutí 2-3 měsíců prověřují všichni zúčastnění účinnost dohod, které s pomocí teamfixxu uzavřeli.

 

 

Předpoklady pro úspěch teamfixxu

 

Úspěšná realizace metody teamfixx vyžaduje tři předpoklady:

  • vedoucí pracovník i kolektiv si stanoví stejné cíle
  • vedoucí pracovník seznámí kolektiv s tím, jaké výsledky očekává
  • kolektiv je připraven nechat se vést procesem